הגינה - מבט לאזור האכילה

הגינה פונה לאזור צפוני שבו גידול דשא הוא בעייתי ולכן דק איפאה הותקן בכל אזור החצר למעט אזור השוליים שנועד לשתילה.