top of page

כפר סבא- Bankayi בית פרטי משפחת

שיפוץ מאסיבי לבית פרטי לאחר כ 30 שנה. השיפוץ התחיל בעקבות רטיבות ברצפה ובקירות והצורך לשיפור התשתיות של המים והחשמל בבית והפך למגה שיפוץ ולעיצוב טוטאלי של 2 הקומות כולל יחידת הדיור. יחידת הדיור גם כן עברה מהפך משמעותי כדי להתאים לצרכים החדשים של זוג צעיר המצפה לילדם הראשון

 

 

bottom of page