top of page

  פתח תקווה - Ben Haim משפחת

הבקשה של בעלת הדירה ליצור אווירה צעירה, מודרנית, מנימליסטית אך חמימה הושגה בעזרת  תכנון פונקציונאלי ועיצוב בקווים נקיים, שימוש בחומרים ובגוונים טבעיים עם נגיעות של צהוב. המטבח תוכנן ועוצב כיחידה פתוחה המצטרפת ליחידת האירוח. המבנה הארוך וצר של החלל  הודגש ורוכך ע"י יחידות מלבניות מנותקות מהרצפה ומהתקרה אותם חוצה מדף ארון מרחף. "נקודות הצבע" שולבו בריהוט המשלים של הסלון ובאביזרים המשלימים והן שוברות את הגוונים הנטרליים ומעניקים עניין וחמימות.

bottom of page